Chế tạo oto

Các đội và nhà máy kỹ thuật VIAT , được đặt gần các nhà máy ô tô lớn để cung cấp cho khách hàng ô tô các giải pháp sáng tạo giúp cải thiện quy trình sản xuất của họ

Tin Liên Quan