Công nghiệp Y tế

Công cụ chất lượng cao VIAT  giúp khách hàng gia công hiệu quả và chính xác các bộ phận y tế khác nhau. Qua công nghệ thụy sĩ những dụng cụ nhỏ và tinh vi phù hợp vs các dụng cụ y tế cần độ tinh sảo cao.

Tin Liên Quan